Generalforsamling 20. januar 2013

 

General forsamling DCH Vojens 20/1-2013

Velkomst ved Frede

Valg af dirigent: Frede valgt (da Frede ikke var på valg)

Formands beretning 2012 : Frede- godkendt

Regnskab : Helga kontingent 3900 31/12 der er endnu ikke sket det helt store, godkendt uden stor ståhej,

Fastsættelse af kontingent 1000kr. /årligt gradueres med 100kr/ kvartal ifht. Indmeldelse – vedtaget

Bestyrelsen foreslår familie kontingent 1500kr. to mennesker og to hunde to medlemmer under samme tag- vedtaget

Vedtægter:

Kontingent Paragraf 4 uændret

Paragraf 9 – 4-tal indført

Understregninger besluttet på landsmøde bliver for overskuelighedens skyld- vedtaget

Indkomne forslag: ikke modtaget noget

Valg:

Helga på valg og genvalgt

Marianne Martensen modtager ikke genvalg udnævnt til webmaster/facebook ansvarlig

Forslag fra bestyrelsen: Flemming Toft Jensen- valgt

Valg af suppleanter

Bent genvalgt

Ny suppleant forslag Charlotte Fuchs valgt

Revisorer Boje og Kim genvalgt -Kim genvalgt in absentia håber han holder ved

Revisor suppleant Helle valgt

Evt. spørgsmål til træningsområde: Frede har arbejdet med kommunen, flyvestationen striber ved side af rullebane bevilget, vi har dog efter overvejelser valgt vores nuværende område ved transformatorstationen på Overgårdsvej

Interaktive kort ,lang omvej, endelig lejet vores område 4Ha  lejet til kroner nul, bygninger fjernes ved ophør af leje, landzone tilladelse under behandling, VB hus lejes til kr. nul ved møder TAK FOR GOD ORDEN

Hvis der er spørgsmål, så kan man henvende sig til Frede

Der er lukket for kommentarer.