Generalforsamling 28.01.2018

Generalforsamling 28.01.2018

Dirigent: Lisbeth Martinsson

Stemmetællere: Boje og Rasmus

Formandens beretning: Fremlagt og godkendt

Regnskab: Fremlagt af Conny (kasserer) og godkendt

Indkommende forslag:          

  • Stigning af kontingent kr.25  Godkendt
  • Fastsættelse af kontingent: bestyrelsen foreslår 1.125 kr. for hele året. Gradueres med 100 kr. pr, kvartal, ved indmelding, frem til 1. april 1.125, 1. april til 1. juli 1.025 kr. 1. juli til 1.oktober 925 kr. 1. oktober til 1. januar 825 kr.)
  • Familiekontingent 1.750
  • Kontingent fritagelse af bestyrelsesmedlemmer Godkendt
  • Eventudvalg foreslås oprettet Godkendt. Helle Christensen Schmidt og Helle Lorentzen, Hans Peter Kjer

Valg af formand: På valg og genvalgt: Frede Pedersen

Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg og genvalgt: Jan Thielsen og Conny Nielsen

Valg af suppleanter til bestyrelsen: Bent Nielsen og Hans Peter Kjer

Valg af revisorer: Lone Thomsen og Jens Peter Mark

Valg af revisorsuppleant: Jens Erik Jensen

Evt.: Venskabskonkurrence i Maj afholdes af Vojens DcH, Bestyrelsen fastsætter en dato

STH kommer og træner på DCH Vojens handicapplads lørdag d. 21.04.18

Der er lukket for kommentarer.