Generalforsamling d. 22-01-2017

Referat

Generalforsamling d. 22-01-2017

 

Foreningen var vært ved kaffe og kage

  • ·     Valg af dirigent  Valgt blev  Lisbeth Martinsson
  • ·     Beretning af foreningens formand Frede Pedersen
  • Året er gået meget godt, der har været et godt fremmøde de fleste trænings gange, træningen er gået med godt humør og lidt sjov og ballade. Vi har opnået et godt medlems resultat 47, det er en mere end sidste år.Vi har haft travlt med at få huset færdig og lavet handicap banen, det var et stort arbejde, som der heldigvis var mange, der havde tid og lyst til at hjælpe med. Vi har også opstillet et skur til vores traktorer.Vi havde en Rally konkurrence i april, men der var ikke særlig mange med til det, men dem der var der havde en god dag og det havde vi også. Vi har ikke tilmeldt en Rally konkurrence i år.DcH Vojens var vært ved en stor C og B konkurrence i august, vi var meget tæt på at blive rendt over ende af tilmeldinger, der var 62 tilmeldte, de blev fint fordelt på pladsen og det hele gik rigtig fint, heldigvis har vi det store telt, det tager noget arbejde at få det opsat og pillet ned igen, men det var meget heldigt at vi havde de. Konkurrencen gik helt efter bogen og det skal alle I der var involveret have en stor tak for. Vi holder igen i år en C B konkurrence, dog med et max antal på 24 i begge klasser. Doris og Svend Jepsen, Josera,  var sponsor med fodersække til vinderne. Der blev ikke afholdt en D konkurrence i 2016, da der kun var 3 tilmeldte, så det blev aflyst, det er lidt ærgerligt.Da teltet alligevel var der, kunne det også bruges til en indvielsesfest for klubhus og handicap bane. Der kom ikke så mange som ønsket, men de der var her, havde en god dag. Landsformanden holdt indvielsestalen og klippede snoren. Der var også et par by rødder her og de var meget tilfredse med hvad de så og fik fortalt.Vi har haft 2 hvalpehold i 2016 og der er da blevet et par stykker hængende, det er bare godtDer har været flere her fra på forskellige kurser og det er rigtig rart, at man giver sig tid til at dygtiggøre sig. I år skal Jonna Hansen og jeg igang med træner grunduddannelsen og Tanja Brooksby skal til at gå føl med henblik, at starte grunduddannelsen næste år, så jeg synes at det ser godt ud for DcH Vojens i fremtiden, vi skal bare blive ved på den gode måde vi har gang i.Jeg synes, det er dejligt, at komme her ud til træning for her er rart at være og I er allesammen med til at gøre det rart og godt. Lad os sammen fortsætte den gode linje, der er lagt.Til sidst stor tak til bestyrelsen og trænerne for jeres indsats, uden jer ville det ikke gå.
 • ·     Regnskabsaflæggelse af foreningens kasserer Conny C. Nielsen
  • Regnskabet blev enstemmigt godkendt
 • ·     Fastsættelse af kontingent:
  • Bestyrelsen foreslår 1100 kr. for hele året gradueres med 100 kr. pr. Kvartal.
  • Ved indmelding, frem til 1. april 1100,
  • 1. april til 1. juli 1000 kr.
  • 1. juli til 1.oktober 900 kr.
  • 1. oktober til 1. januar 800 kr.
  • Familiekontingent 1700
 • ·     Indkomne forslag. Forslag der ønskes behandlet på GF. SKAL indsendes til formanden senest 3 uger før GF.
  • Der var ingen indkomne forslag
 • ·     Bestyrelsen foreslår ændring af § 4
  • Ændringen blev vedtaget
 • ·     Valg af formand udgår
 • ·     Valg af 2 bestyrelses medlemmer. Efter tur afgår Hans Fuchs og Jonna Hansen. Hans Fuchs ønsker ikke genvalg. Jonna Hansen modtager genvalg.
  • Jonna  Hansen blev genvalgt (stadig sekretær) og Tanja Brooksby (bestyrelsesmedlem) blev valgt.
 • ·     Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.  Bent Nielsen og Charlotte Fuchs. Bent Nielsen modtager genvalg. Charlotte Fuchs ønsker ikke genvalg
  • Bent Nielsen og Hans Peter Kjer blev valgt.
 • ·     Valg af 2 revisorer.      
  • Britta Jessen og Linda Uldal blev valgt
 • ·     Valg af 1 revisorsuppleant
  • Anne-Dore Pedersen
 • ·     EVT.
  • Der var ikke noget under evt.
 • Forslag til ændring af §4

  Nuværende tekst

  • 4
   Kontingentet for foreningens medlemmer fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. Indstilling fra bestyrelsen skal foreligge.
   Kontingentet består af 2 dele: Grundkontingent og Lokalforenings kontingent. Begge fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.
   Ingen kan deltage i foreningens aktiviteter uden at betale grundkontingent ,grundkontingent er de til enhver tid gældende Lands og Kreds kontingenter, der dækker grundomkostningerne ved medlemskabet, og giver medlemmet almindelige medlemsrettigheder.
   Lokalforenings kontingent giver adgang til træning i henhold til bestyrelsens træningsplan.

  Trænere i DcH Vojens er kontingent fri, foreningen betaler grundkontingent for trænere i DcH. Vojens.Medlemmer, der ikke inden  15 Januar  har betalt kontingent, kan ikke deltage i Generalforsamlingen og kan slettes af foreningen. Ingen kan deltage i træning eller konkurrencer, forinden skyldig kontingent for det pågældende regnskabsår er betalt.
  Ekskluderede, slettede eller udmeldte medlemmer har intet krav på foreningen eller dens midler.
  Ny tekst

  • 4
   Kontingentet for foreningens medlemmer fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. Indstilling fra bestyrelsen skal foreligge.
   Kontingentet består af 2 dele: Grundkontingent og Trænings gebyr. Begge fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.
   Ingen kan deltage i foreningens aktiviteter uden at betale grundkontingent ,grundkontingent er de til enhver tid gældende Lands og Kreds kontingenter, der dækker grundomkostningerne ved medlemskabet, og giver medlemmet almindelige medlemsrettigheder.
   Lokalforenings kontingent giver adgang til træning i henhold til bestyrelsens træningsplan.

  Familiekontingent gælder 2 personer med hver en hund fra samme husstand. Hvis der er flere end 2 personer eller flere hunde end 2 fra samme husstand betales trænings gebyr.

  Trænere i DcH Vojens er kontingent fri, foreningen betaler grundkontingent for trænere i DcH. Vojens.Medlemmer, der ikke inden  15 Januar  har betalt kontingent, kan ikke deltage i Generalforsamlingen og kan slettes af foreningen. Ingen kan deltage i træning eller konkurrencer, forinden skyldig kontingent for det pågældende regnskabsår er betalt.
  Ekskluderede, slettede eller udmeldte medlemmer har intet krav på foreningen eller dens midler.

 

Der er lukket for kommentarer.