Generalforsamling 2015

 

Generalforsamling 25-1-2015

Valg af dirigent, Jens Peter Mark valgt, der er rettidig indkaldt så vi er beslutningsdygtige.

Formandsberetning  ved Frede: Godkendt.

Vi er inviteret til holdturnering igen i år og har sagt ja tak.

Der spørges om tilmeldingsfrist?

Regnskab ved kasseren: Godkendt.

Der spørges til div udgifter? Det er alt, hvad der ikke har med klubhus og direkte drift, f.eks. indkøb af markeringsstokke, der arbejdes på en ny kontoplan med et bedre overblik, der overvejes Winkas til en pris af 100kr/måned vi tilretter så vi bruger samme kontoplan, godkendt

Fastsættelse af kontingent for 2016, 1100 for hele året uændret ifht i år, godkendt

Familiekontingent uændret 1700kr/år, godkendt

Indkomne forslag : DCH Vojens medlem af DGI   grundbeløb 700kr/år og 8kr/ aktiv medlem

Fordelen, er vi er at betragte som idræt, og derved har adgang til kursus og støtte til foredragsholder og stopkursus, det kan hurtigt blive en god forretning for klubben, adgang til lånematerialer agillyti f.eks.

Landsforeningen arbejder på en kollektiv aftale med DGI, indtil da kan vi selv få gavn af DGI, der stemmes for medlemskab af DGI

Trænere i DCH Vojens kontingent fri   evt. betale grundkontingent til lands og kreds på 265kr og 129kr knap 400kr/træner, der foreslås de skal være helt kontingentfri , fire trænere pt, gældende fra 1/1 2015, der stemmes om kontingentfritagelse, vedtaget !

Der oprettes et hvalpe hold i foråret og et i efteråret

Valg af formand udgår, ikke på valg i år

Valg af 2 bestyrelses medlemmer efter tur afgår Hans Fuchs og Flemming Toft Jensen, modtager begge genvalg,  genvalgt

Valg af suppleanter til bestyrelsen, Bent og Charlotte  de modtager begge genvalg, genvalgt

Valg af 2 revisorer Boje og Jonna de modtager begge genvalg, genvalgt

Valg af 1 revisorsuppleant Anne- Dore modtager genvalg, genvalgt

Tilstede ved GF 21 personer

Stemme tællere Conny og Lisbeth

EVT. Conny spurgte hvem er hvem! præsentation af bestyrelsen

Der er lukket for kommentarer.