Nyt

Generalforsamling 2019

Indbydelse til ordinær generalforsamling d. 27-01-2019

Kl.14.00 i lokalerne i VBI huset, fritidscentret Overgårdsvej 5 i Vojens

Foreningen er vært ved kaffe og kage

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Årsberetning af foreningens formand
 3. Regnskabsaflæggelse af foreningens kasserer
 4. Fastsættelse af kontingent: bestyrelsen foreslår 1150 kr. for hele året. Kontingent ændres pr. 01-07 til 950 kr. Familiekontingent 1750 kr. ændres pr. 01-07 til 1550 kr.
 5. Indkommende forslag: Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen SKAL indsendes til formanden senest 3 uger før.
 6. De vedtægter der blev godkendt på landsmødet i 2018 for lokalforeninger skal godkendes. Det er blevet skrevet sammen med de vedtægter der er gældende for DcH Vojens
 7. Oprettelse af et Event udvalg
 8. Valg af formand – udgår.
 9. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, efter tur afgår Jonna Hansen og Tanja Brooksby.
 10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. Bent Nielsen er stoppet, og Hans Peter Kjer
 11. Valg af 2 revisorer
 12. Valg af 1 revisorsuppleant

EVT.

HUSK at kontingent skal være betalt inden d. 15-01-2019. manglende betaling = ingen stemmeret.

Betaling på konto: 7915-1176132


Vintertræning: fra søndag d. 06.01.19

D-hold kl 9.30  – 10.30  Hans Peter

C-hold kl. .9.30 – 10.30 Conny

B-hold: kl 11.00 – 12.00 Frede

Hvalpe: kl. .9.30 – 10.30 Frede

Rally: kl. 11.00  – 12.00 Birthe

Familiehold: kl. 9.30 – 10.30 Tanja

TLF. nr.

Conny               20 45 90 22

Frede                74 84 21 26 / 61 38 69 96

Tanja                60 13 86 94

Birthe               20 53 19 52

Hans Peter       21 25 88 28

Vær rar at melde afbud til din træner.

Kontingent indbetaling Se her.

Tilmelding til Frede Pedersen på mail. fp1499@bbsyd.dk
med venlig hilsen Frede
formand for DcH Vojens

—————————————————————————————————-

Vi er på facebook DCH-VOJENS Facebook, hvor der er mange billeder fra vores forskellige arrangementer.

Her er vi: Se placeringen ved den grønne pil på kortet herunder: 

Vis stort kort

 

 

Der er lukket for kommentarer.